เทคโนโลยีชีวนวัตกรรม Synthetic Biology หรือ SynBio เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น โดยบางท่านอาจไม่รู้ตัว มาร่วมอัพเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การคุ้มครองผู้บริโภค และโอกาสการลงทุนผ่านมุมมองจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสัมมนาหัวข้อ “OECD: The Opportunities and Challenges of SYNBIO” ภายในงาน Bio Asia Pacific 2021 ได้ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.05-13.55 น. ผ่านระบบ Virtual Conference สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.bioasiapacific.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Synthetic Biology or SynBio is increasing role in our daily lives which someone may not be aware. Come to update the advancement of technology, consumer protection and investment opportunities through the panel discussion of the public and private sectors, under the seminar “OECD: The Opportunities and Challenges of SYNBIO” at the Bio Asia Pacific 2021 Virtual Conference on September 2, 2021 during 13.05-13.55 hrs. (Bangkok Time). Please make your FREE pre-registration at www.bioasiapacific.com