การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก มีความสำคัญหลักในการทำให้เกิดความโปร่งใสของการทำวิจัยในมนุษย์ ข้อมูลที่เปิดเผยยังมีประโยชน์ต่องานวิจัยในอนาคต และการกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งฐานข้อมูลการลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trial Registry; TCTR)ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  เป็น 1 ใน 17 เครือข่าย ที่ได้รับการรับรองจาก WHO จึงขอนำท่านสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ระดับสากล ผ่านการทำความรู้จักระบบ Thai Clinical Trial Registry; TCTR  ภายในงาน Bio Asia Pacific 2021 ได้ในวันที่  1กันยายน 2564 เวลา 14.05-14.55 น.  ผ่านระบบ Virtual Conference สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่www.bioasiapacific.comโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

The primary importance of Clinical Trial Registration is to ensure the transparency of human research. The information disclosed will also benefit future research and policy decision. The Thai Clinical Trials Registry (TCTR) has been operated by the Medical Research Foundation and supported by Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS), became 1 of 17 member of the Primary Registry Network of WHO-ICTRP in 2013. Please be invited to the international medical infrastructure through the Thai Clinical Trial Registry system; TCTR at the Bio Asia Pacific 2021 Virtual Conference on September 1, 2021 during 14.05-14.55 hrs. (Bangkok Time). Please make your FREE pre-registration at www.bioasiapacific.com